Bereken het gemiddelde, standaardafwijking en mediaan

Geef nummers hieronder. Elk nummer in zijn eigen rij (max. 500):De teller berekent het volgende: aantal getallen, standaardafwijking, gemiddelde. Bovendien krijgt u de nummers gerangschikt van de kleinste tot de grootste. Afzonderlijke nummers door newline. Klik op de knop 'Berekenen' om het resultaat te krijgen. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig het gemiddelde cijfer van een schoolcertificaat berekenen. Het gemiddelde wordt berekend door alle getallen bij elkaar op te tellen en het resultaat te delen door het aantal getallen. Standaardafwijking is ook een nuttige indicator. Het beschrijft hoeveel de cijfers gemiddeld verschillen van het gemiddelde.

Hoe wordt het rekenkundig gemiddelde berekend?

Het rekenkundig gemiddelde wordt berekend door de getallen bij elkaar op te tellen en het resultaat te delen door het aantal getallen. Laten we bijvoorbeeld de getallen 4, 5, 9 en 10 nemen. De som van deze getallen is 4 + 5 + 9 + 10 = 28. De verkregen som 28 wordt gedeeld door het aantal getallen, d.w.z. vier. Dit geeft 28/4 = 7. Het gemiddelde van de getallen 4, 5, 9 en 10 is dus 7.