Lening berekenen

Leenbedrag:

Lening rente:

Betalingsinterval lening:

  1 maand
  2 maanden
  3 maanden
  4 maanden
  6 maanden
  12 maanden

Soort lening:

  vaste hoofdsom betalingen
  vaste betalingen

Tijd instellen om de lening terug te betalen:

U kunt proberen hoe een lening met vaste hoofdbetalingen en een lening met vaste betalingen zich gedraagt. Gebruik verschillende rentetarieven en verschillende terugverdientijden om te zien wat leningbetalingen, hoofdsombetalingen en totale rentekosten zijn.

Lening waarbij de hoofdbetalingen vast zijn

Betalingen zijn niet altijd hetzelfde. U betaalt hetzelfde bedrag voor de hoofdsom van de lening, maar een ander bedrag voor rente.

Laten we aannemen dat u een lening van € 1000 aangaat voor twee jaar. De rente is 2% en u betaalt jaarlijks. Bij de eerste betaling is de hoofdsom 500€ en de rente 20€. Bij de tweede betaling is de hoofdsom 500€ en de rente 10€. U doet dus betalingen: 520€ en 510€.

Als de rente stijgt tijdens de terugverdientijd, zullen de betalingen groter zijn vanwege de hogere rente. Als de rente tijdens de terugverdientijd daalt, zullen de betalingen lager zijn als gevolg van een lagere rente.

Lening met vaste aflossingen

De betalingen zijn altijd hetzelfde. Laten we hetzelfde voorbeeld nemen als hierboven: een lening van twee jaar voor € 1000 met een rentepercentage van 2% en jaarlijkse betalingen. In een lening met vaste betalingen zijn beide betalingen 515,05 €. Bij een lening met vaste aflossing zijn de totale rentekosten hoger. Dit komt omdat er in het begin niet zo veel hoofdsom zal worden betaald.

Als de rente stijgt tijdens de terugverdientijd, wordt de terugverdientijd langer. Als de rente tijdens de terugverdientijd daalt, wordt de terugverdientijd korter.