Leningberekenaar

Probeer hoe verschillende soorten leningen zich gedragen. Gebruik verschillende rentetarieven en verschillende betalingstermijnen voor leningen om te zien hoe leningbetalingen variëren. Ook tijdens de looptijd van de lening kunt u de rente wijzigen.

Leenbedrag:

Lening rente:

Betalingsinterval lening:

  1 maand
  2 maanden
  3 maanden
  4 maanden
  6 maanden
  12 maanden

Soort lening:

  annuïtair aflossen
  lineair aflossen

Tijd instellen om de lening terug te betalen:

Annuïtair aflossen

Leningbetalingen zijn groter in het begin en kleiner op het einde. U betaalt hetzelfde bedrag voor de hoofdsom van de lening, maar u betaalt verschillende bedragen voor rente.

Laten we aannemen dat u een lening van €1000 voor twee jaar aangaat. De rente is 2% en u betaalt jaarlijks. In het eerste jaar is de betaling voor de hoofdsom van de lening 500€ en de rente 20€. In het tweede jaar is de betaling voor de hoofdsom van de lening 500€ en de rente 10€. U betaalt dus: 520€ en 510€.

Als de rente tijdens de betalingsperiode stijgt, zullen de betalingen groter zijn. Als de rente tijdens de betalingstermijn daalt, zullen de betalingen kleiner zijn.

Lineair aflossen

De betalingen zijn altijd hetzelfde. Laten we hetzelfde voorbeeld nemen als hierboven: tweejarige lening voor €1000 met 2% rente en jaarlijkse betalingen. Beide betalingen zijn 515,05€. De totale rentelast is hoger. Dit komt omdat er in het begin niet zo veel aflossing van de lening zal zijn.