Rente op rente berekenen, spaarcalculator

Dankzij de spaarcalculator krijgt u het totaalbedrag en rendement op uw investering. U kunt voor de eerste storting en voor de daaropvolgende stortingen een ander bedrag geven. Als het bedrag altijd hetzelfde is, voert u dezelfde waarden in de velden in. Als u wilt, kunt u ook alleen het eerste spaarbedrag geven.

Het rente percentage:

De eerste storting:

Hoe vaak na de eerste storting:

  maandelijks
  jaarlijks

De volgende stortingen:

Totale tijd:

Samengestelde rente

In de rekenmachine hierboven kan het uiteindelijke bedrag erg groot worden. Dit komt door het samengestelde rente-effect.

Laten we aannemen dat de jaarlijkse rente 5% bedraagt en dat u slechts een initiële investering van €1000 doet. U doet geen investeringen meer. Na het eerste jaar krijgt u 50€ rente. Het bespaarde bedrag stijgt tot 1050€. Het jaar daarop wordt de rente niet betaald over 1000€, maar over 1050€. De rente wordt betaald over de opgebouwde rente. De jaarlijkse rente bedraagt nu 52,50€. Het bespaarde bedrag bedraagt € 1102,50.

Als de spaarperiode 20 jaar bedraagt, bedraagt het eindbedrag €2653,30. U heeft dus een rendement van €1653,30 ontvangen voor uw investering van €1000.

Bovenstaande is een voorbeeld van een samengestelde renteberekening. Ook de rente kan op een eenvoudige manier worden berekend. Bij deze methode wordt er geen rente berekend over de eerder opgebouwde rente. Op deze manier wordt er jaarlijks slechts €50,- aan rente opgebouwd. In een dergelijk geval van enkelvoudige rente zou een 20-jarige investering van €1000,- tegen een rente van 5% elk jaar €50,- opleveren, d.w.z. een totaal van €1000,- en het uiteindelijke bedrag zou €2000,- zijn.