Is er een berekening ontbrekende of heb je de taal correcties? Feedback

Originele prijs van het product:
Prijs is %
Definitieve verkoopprijs is
Voorbeeld: Originele prijs 60, 20% korting = Verkoopprijs 48.

Vul twee invoervelden en bereken

Vul twee waarden.
% van =  
Voorbeeld: 15% van 200 = 30

Gebruik ook voorbeelden hieronder

Hoeveel is % van ?  
Hoeveel % is of
Eerste getal is . Tweede getal is .
Wat is de verandering (stijging of daling) van de eerste nummer naar tweede nummer?
= Hoeveel percentages groter of kleiner is het tweede nummer?
Aantal verhoogd met %.  
Aantal verminderd met %.  

Procenten Berekenen
Originele prijs is verdisconteerd / verhoogd met A%. De resulterende verkoopprijs is B
Hoeveel is A % van B?
Hoeveel % is A of B?
Hoeveel percentages groter of kleiner is het tweede nummer?
Aantal A verhoogd met B%
Aantal A wordt verminderd met B%


Is er een berekening ontbrekende of heb je de taal correcties? Feedback